KÖPVILLKOR
Priser och betalning

 • Priser i kundvagnen avser samtliga kostnader UTOM fraktavgifter.
 • Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt med Klarna.
 • Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Större kvantiteter offereras på begäran.
 • Observera 50% betalning direkt vid beställningar. Resterande betalas direkt vid godkänd beställning vid leverans.

Äganderättsförbehåll

 • Alla varor förblir Sydstalls egendom till dess fulla betalning erlagts.

Fraktvillkor

 • Frakt och emballagekostnad tillkommer på alla beställningar enligt DBschenkers frakttaxa.
 • Lagerprodukter skickas oftast inom 7-14 dagar, övriga produkter enligt överenskommelse. Normalt kommer bilen till er inom 1-3 dagar efter det skickats beroende på vart i landet ni bor.
 • OBS! Köparen ombesörjer avlastning med hjälp av truck eller liknande.
 • Transportskador skall meddelas omgående vid leverans.
 • Förbehåller oss rätten att debitera vid bomkörning eller extra lossningskostnader.

Ångerrätt

 • Ångerrätten gäller 7 dagar från mottagen leverans.
 • Om köpet gäller en specialtillverkad vara gäller ej ångerrätten. Vid ångerrätt eller byte av vara står kunden själv för returfraktsedel till oss.

Garantier och service

 •  1 års Garanti gäller på alla produkter om inte annat anges.
 • Garantin omfattar materiallfel av samtliga metallprodukter, dock inte skönhetsfel som slaggräster/droppbildninger från varmförzinkningen. Eventuell arbetskostnad eller andra kostnader som uppkommit i samband med montering ersätts ej av Sydstall.
 • Garantin gäller inte när fel uppstår på grund av vanvård, felaktigt användning eller händelser som inte går att hindra. Inte heller ytbehandlingsproblem.